Att finansiera sin bil

Hur ska man finansiera sin bil?

Audibloggen träffar ett finansbolag för att ta reda på hur bilfinansering fungerar för privatpersoner och företag.

Hur finansierar man sin bil som privatperson?

När det gäller privatpersoner är det vanligtvis två vägar man kan välja. Banklån alternativt avbetalning med bilen som säkerhet.

Vid avbetalning är lagstadgad kontantinsats 20% av bilens inköpspris. Resterande belopp kan delas upp på t.ex. 36, 48 eller 60 månader. För att minska månadskostnaden använder man sig numera av ett restvärde baserat på bilens inköpspris. Det innebär att vid avbetalning på 36 månader amorterar du endast 50 % av inköpspriset. Detta minskar månadskostnaden betydligt då amorteringen av lånet blir mindre. Räntan betalar du på hela kvarvarande kapitalskulden.

Varför just 50% i restvärde?

50% av bilens inköpspris är värdet vid normalslitage efter 36 månader. Däremot om du har två stora hundar som äter av klädseln, lastar du mycket skrot eller bara sliter mer än vanligt på bilen så bör restvärdet vara lägre.

Kontantinsatsens kan vara ett hinder för många vilket gör att det idag finns möjlighet att låna till hela eller en del av kontantinsatsen beroende på din kreditprofil.

Hur finansierar man sin bil som företag?

Merparten av inköp för företagsbilar i Sverige sker via leasing bl.a. beroende på att hälften av momsen kan dras bort från leasingkostnaden samt att företagets balansräkning inte belastas av bilinköpet då bilen ägs av finansbolaget. Leasingavgiften är också en avdragsgill kostnad.

Leasinghyrorna som företaget betalar används för nedskrivning av fordonet. Detta innebär att bilen skrivs ned till det restvärde som avtalats, exempelvis 50% av nybilsvärdet efter 36 mån.

Vid leasingperiodens slut uppstår det i regel ett övervärde på fordonet, övervärdet beror på hur mycket du kört och hur du skött bilen. Om fordonet är normalslitet brukar det vara värt mer än vad det är nedskrivet till. Övervärdet kan användas vid nytt inköp av bil.

Om du har en ej momspliktig rörelse, t.ex. Tandläkare, är ett avbetalningsköp att föredra. Detta p.g.a. att du vid en leasingfinansering får dra 50% av momsen på leasinghyran, vilket du inte kan göra om du inte är momspliktig.

Väljer du avbetalning så äger företaget bilen och ur redovisningssynpunkt fungerar det som ett vanligt banklån där bilen är säkerheten. Eftersom bilen då bokförs som en tillgång i din balansräkning, kan du göra avskrivningar för att balansera företagets resultat. När företaget går bra kan du öka avskrivningarna och tvärtom om resultatet är sämre.

Förmånsvärdet (förmånsskatten) på bil vid avbetalning eller leasing varierar beroende på vilken bilmodell du har. På riksskatteverkets hemsida kan du få en kalkyl för förmånsvärdet på varje bilmodell och se vad bruttokostnanden är. Marginalskatteeffekten gör att du i regel betalar 50% av förmånsvärdet i RSVs lista. För er som kör över 3000 mil per år reduceras förmånsvärdet till 75%.

Vem vet du kanske har tur att vinna på JackpotCity och har då råd med en ny bil.

Comments

comments