Bästa Audifinansieringen? Lån, avbetalning eller leasing

Bästa Audifinansieringen? Lån, avbetalning eller leasing

Förutom att köpa kontant så finns det i huvudsak tre olika sätt att finansiera sitt bilköp på: Att köpa bilen med lån, att leasa den eller att köpa den på avbetalning. Frågan är då enkel: vilket av de tre sätten är bäst och vilket ska man använda sig av när man skaffar sig sin nya Audi? Leasing har tidigare mest förknippats med företag men riktar sig allt mer till privatpersoner och det kan vid en första anblick se nog så förmånligt ut.

Lån

Att ta ett billån är ett vanligt sätt att finansiera sitt bilköp på. Tar man ett billån så innebär det dock att man måste betala 20 % av bilens värde direkt som kontantinsats, vilket är ett av de största hindren för billån. I övrigt erbjuder billån vanligen förmånliga villkor vad gäller ränta och i längden är ett billån ofta det alternativ som blir billigast. Billån är också vanligen förknippade med olika villkor, som t.ex att man skaffar en helförsäkring till bilen.

Det går också att finansiera sitt Audi-köp med hjälp av ett privatlån/blancolån. Skillnaden där är att med ett privatlån så behöver man inte betala någon kontantinsats utan kan finansiera hela köpet med lånet. Ett privatlån sker också utan säkerhet, till skillnad från ett billån där bilen utgör säkerheten. Nackdelen med ett privatlån för att köpa bil är då att villkoren oftast blir sämre än för ett ”riktigt” billån, och att de är svårare att få beviljade.

Avbetalning

Erbjudanden om att köpa en bil på avbetalning innebär ofta mycket låg ränta, lägre än räntan för ett billån. Men i praktiken blir det långt ifrån billigare att köpa bilen på avbetalning. Köper du bilen med ett lån så innebär det ofta att bilen får ett lägre pris. Detta eftersom, ur bilförsäljarens synvinkel, så köper du bilen kontant, vilket ofta ger rabatt. Ett bra lån kan således ofta innebära att slutkostnaden blir lägre än om köpet skett på avbetalning, men det varierar kraftigt från fall till fall.

Leasing

Leasing är någonting som ser väldigt bra ut på papperet, men som inte alltid är det i praktiken. Leasing innebär ju att du lånar bilen, inte köper den, och efter tre år så lämnar du helt enkelt tillbaka den och leasar en ny. Förutom månadskostnaden betalar du för bränsle och skatt, och om leasingavtalet är bra eller dåligt beror helt enkelt på hur hög grundavgiften är. Här varierar det mycket, och i vissa fall blir det väldigt dyrt att leasa en bil – i andra fall relativt billigt.

Sedan är det ju så att bilen efter tre år ska lämnas tillbaka. Ett visst slitage är inräknat i leasingavtalet, men om om bilen anses vara i sämre skick än den borde så kan leasingtagaren komma att behöva betala extra. Dessutom: har du tänkt dig att använda din nya Audi i mer än tre år så blir både lån och avbetalning mer attraktivt i och med att kostnaderna sprids ut över en längre tidsperiod.

Comments

comments